Abonnementen/ Subscribe!

Peutergym: van 1,5 tot 4 jaar (ouder-kindgym)


Een beweegprogramma voor Peuters van 1,5 t/m 4 (tot 5) jaar in Eindhoven!


Bewegen lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Leren door bewegen en zoveel mogelijk ervaren van bewegingsprikkels en gestuurd oefenen is belangrijk. Door de groei van de hersenen, de rijping van het zenuwstelsel en de spieren is de peuterleeftijd de belangrijkste periode voor het ontwikkelen van een goede basis (Functional Movement System-FMS).

Bewegen is een belangrijk onderdeel van de opvoeding en bepalend voor de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van het jonge kind.

Rennen en springen, balanceren, draaien en rollen, gooien en vangen zorgen voor stabiliteit, motoriek en controle. Kernwaarden: Samen ervaren, leerzaam & leuk!

Opmerking: Uit een effectonderzoek van Jones en collega's (2011) blijkt dat een 20-weken programma met gestructureerde oefeningen voor de kinderen en een bijscholing voor de medewerkers een positief, significant, resultaat opleverde voor zowel de beheersing van de FMS als de tijd die kinderen gemiddeld per dag in beweging waren.