Abonnementen/ Subscribe!


Huisregels My Gymclub (klik op de onderstaande tekst)

My Gymclub Regels

Je gedraagt je sportief en respectvol naar trainers en medesporters.

Op-en Afbouwen van materialen hoort bij de lessen en heeft een opvoedkundige waarden. Indien een trainer hierom vraagt dienen de leden hieraan gehoor te geven. Zorg ervoor dat u tijdig op de les verschijnt. De sporters of ouders kunnen dan wellicht mee opbouwen.

Tijdens de les naar het toilet moet worden gevraagd aan de trainer. Dit in verband met veiligheid.

Zolang de les niet is begonnen blijf je wachten in de kleedkamers of aan de rand van de zaal.

Aan het einde van de les verlaat je vlot de zaal en gebruik je niet meer de toestellen.

Wil je een vriend(in) meenemen dan dient deze eerst een online proefles aan te vragen of een uitnodiging van My Gymclub bij te hebben. Toch meenemen is niet toegestaan en leid tot een teleurstelling.

Ouders, familieleden, kennissen en andere bezoekers verlaten de zaal zodra de les begint. Indien u incidenteel bij de les wil kijken dient u dit in overleg met My Gymclub of de trainer aan te vragen. Er zijn 4 open kijklessen per jaar. Deze worden vooraf aangekondigd via de mail of in de nieuwsbrief. Voor kijklessen hoeft er niets aangevraagd te worden.

Bij uitzondering is het onder specifieke reden mogelijk om dispensatie te krijgen om te blijven kijken indien dit belangrijk is voor het kind. Hiervoor kunt u toestemming vragen aan de administratie. Bij een proefles mag er wel gekeken worden om een goede indruk van de les te krijgen en om een veilige omgeving te creлren voor het kind. Realiseer u dat kijken bij de les uw kind kan motiveren. Bij te vaak kijken kan het demotiveren. Ga op passende wijze hier mee om.

Heeft u vragen aan de trainer welke niet noodzakelijk en relevant zijn voor de les stel deze dan voor of na de les. Hou er rekening mee dat de trainers weinig of geen tijd hebben tussen de lessen door in verband met de aansluitende lessen. U kunt het beste via de whatsapp uw vraag stellen. Ook kunt u een mail sturen naar administratie@mygymclub.nl.

Tijdens de lessen draag je goed beweegbare kleding en gymschoenen of blote voeten. Het dragen van sokken zonder schoenen is ten strengste verboden. Haren zitten vast tijdens de lessen. Haren kunnen voor ogen komen tijdens de les wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

Het dragen van sieraden tijdens de les kan leiden tot gevaarlijke situaties en is daarom verboden. Oorbellen, armbanden, kettingen enkelbanden en dergelijke worden dus afgedaan. Laat waardevolle spullen thuis.

Het nuttigen van eten en drinken in de sportzaal is niet toegestaan. Water drinken is alleen toegestaan als dit in de betreffende accommodatie is toegestaan en de trainer dit goedkeurt.

Als je om welke reden dan ook niet aanwezig kunt zijn, kun je eenvoudig via WhatsApp of e-mail afmelden. Het is niet verplicht om je voor een enkele keer af te melden, maar wel noodzakelijk voor langere afwezigheid. Helaas is het niet mogelijk om gemiste lessen in te halen, omdat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van de les voor andere deelnemers en er geen ruimte voor is. Bedankt voor je begrip! Landurige absentie als ziekte kunt u melden aan administratie@mygymclub.nl

We willen je laten weten dat het helaas niet is toegestaan om bij de reguliere lessen te kijken. Voor lessen gericht op kinderen tot 12 jaar willen we vriendelijk vragen om niet continu in de zaal te blijven observeren. We begrijpen dat het als ouder waardevol kan zijn en de les kan ondersteunen, maar aanhoudend kijken kan als storend worden ervaren voor de algehele lesdynamiek.

Om zowel de lessen als de kijkervaring te optimaliseren, organiseren we speciale kijklessen. Tijdens deze gelegenheden ben je van harte welkom om te observeren en betrokken te zijn bij het leerproces van je kind.

In het verleden hebben we gemerkt dat een grote groep van 20-30 personen aan de rand van de zaal voor veel afleiding kan zorgen, wat niet wenselijk is voor de concentratie van de kinderen. We streven naar een evenwichtige en optimale leeromgeving voor alle deelnemers. Als er echter een specifieke reden is waarom het voor jou belangrijk is om tijdens de reguliere les aanwezig te zijn, voel je vrij om een verzoek in te dienen bij onze klanten service. We zullen ons best doen om aan jouw behoeften tegemoet te komen.

Dank voor je begrip en medewerking.

For English:

We want to inform you that it is unfortunately not allowed to observe regular classes. For classes focused on children up to 12 years old, we kindly ask not to continuously stay in the room to observe. We understand that as a parent, it can be valuable and supportive, but persistent observation can be disruptive to the overall class dynamic.

To enhance both the classes and the observation experience, we organize special observation classes. During these occasions, you are welcome to observe and be involved in your child's learning process.

In the past, we've noticed that a large group of 20-30 people at the edge of the room can cause significant distraction, which is undesirable for the concentration of the children. We aim for a balanced and optimal learning environment for all participants. However, if there's a specific reason why it's important for you to be present during regular classes, feel free to submit a request to our customer service. We'll do our best to accommodate your needs.

Thank you for your understanding and cooperation.

Deelname aan onze top/talent lessen impliceert een hoger niveau. Deze lessen hebben een langere duur en gaan gepaard met hogere kosten. Om de kwaliteit te waarborgen, is het vereist dat deelnemers over voldoende competenties beschikken voor deelname. Bij My Gymclub nodigen we zelf deelnemers uit voor deze specifieke lessen. Dit betekent echter niet dat u zich niet kunt aanmelden als er interesse is. Als u denkt dat u geschikt bent voor deze uitdagende lessen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de trainer of stuur een e-mail naar administratie@mygymclub.nl. We staan open voor vragen en bespreken graag de mogelijkheden met u.

My Gymclub trainers zullen proactief leden benaderen wanneer zij de eindleeftijd van hun huidige groep hebben bereikt of wanneer het niveau of gedrag niet meer optimaal aansluit bij de groep. We moedigen leden ook aan om zelf aan te geven wanneer zij interesse hebben om door te stromen naar een andere groep.

Als u van mening bent dat doorstroming voor u aan de orde is, kunt u dit eenvoudig aangeven. Stuur alstublieft een e-mail naar administratie@mygymclub.nl om uw interesse in doorstroming kenbaar te maken. Wij waarderen open communicatie en streven ernaar om samen met u de best mogelijke sportervaring te creлren.

We accepteren elkaar zoals we zijn

We luisteren naar elkaar en reageren positief op elkaar

We pesten elkaar niet

Stop is stop en nee is nee prive is prive

We gedragen ons respectvol en sportief

We hanteren de gedragscode van het NOC/NSF