Abonnementen/ Subscribe!


Informatie automatisch incasso & betalingen (per maart 2022)

  Uw aanmelding voor een lidmaatschap kan op twee manieren. Het is mogelijk om lid te worden voor een periode van 1 jaar. Het is ook mogelijk om lid te worden voor een periode van 4 weken met daarna een verlenging voor onbepaalde tijd, de kosten van dit lidmaatschap zijn hoger.

  Betalingen: 1e keer direct via iDeal Daarna Einde van het contract
  Doorlopend contract inschrijfgeld + Tarief tot de volgende periode incasso per 4 weken Doorlopend tot beeindiging
  Jaarcontract inschrijfgeld + volledige jaarbedrag 1 jaar geen betalingen stopt na 1 jaar, opnieuw inschrijven*
  Jaarcontract Leergeld/ volwassenenfonds inschrijfgeld  Factuur naar leergeld* stopt na 1 jaar, opnieuw inschrijven*

  *  Na de contractperiode stopt uw abonnement. Als u voor de uitschrijfdatum (gratis)een nieuw contract afsluit blijft u optimaal genieten van de laagste prijzen. 

  * Indien u niet kunt betalen kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld of het Volwassenenfonds. Als zij uw aanvraag goed keurt betalen zij uw factuur. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor het abonnement en de betalingen. Ook dient u voor het einde van het Jaarcontract tijdig een nieuwe aanvraag bij stichting Leergeld in te dienen. Als u niets doet stopt het abonnement.  

  Met de betaling van het inschrijfgeld en het Tarief tot de volgende periode of het volledige bedrag (middels IDEAL in een volgende stap) gaat u akkoord met een periodieke betaling per 4 weken of per jaar afhankelijk van welk abonnement u heeft. Voor uw betaling per automatische incasso gebruiken wij het rekeningnummer dat u heeft gebruikt bij de IDEAL betaling. 

  Tevens gaat u door het aangaan van het lidmaatschap akkoord met onze   algemene voorwaarden en met onze huisregels.

  Uw lidmaatschap gaat direct in en daarmee ook het wettelijke bedenktermijm van 14 dagen. Wel dient u minimaal 1x per geboekte les deel genomen te hebben. Periodes automatisch incasso.

Contributies zijn verschuldigd per vooruitbetaling.

*  Wij streven ernaar om 1 a' 2 dagen voorafgaand aan de periodes af te schrijven.  

 
1 van 01 januari tot 29 januari 2023
2 van 29 januari tot 26 februari 2023
3 van 26 februari tot 26 maart 2023
4 van 26 maart tot 23 april 2023
5 van 23 april tot 21 mei 2023
6 van 21 mei tot 18 juni 2023
7 van 18 juni tot 16 juli 2023
8 van 16 juli tot 13 augustus 2023
9 van 13 augustus tot 10 september 2023
10 van 10 september tot 08 oktober 2023
11 van 08 oktober tot 05 november 2023
12 van 05 november tot 03 december 2023
13 van 03 december 2022 tot 01 januari 2024