Informatie automatisch incasso & betalingen

  Uw aanmelding voor een lidmaatschap kan op twee manieren. Het is mogelijk om lid te worden voor een periode van 1 jaar met daarna een verlenging voor onbepaalde tijd. Het is ook mogelijk om lid te worden voor een periode van 4 weken met daarna een verlenging voor onbepaalde tijd, de kosten van dit lidmaatschap zijn hoger.

  Betalingen: 1e keer direct via iDeal Daarna Einde van het contract
  Doorlopend contract Tarief tot 1e van de  maand +  inschrijfgeld incasso per 4 weken Doorlopend tot beeindiging
  Jaarcontract Volledige bedrag +  inschrijfgeld  1 jaar geen betalingen automatiche naar doorlopend contract na 1 jaar*
  Jaarcontract gespreid Tarief tot 1e van de  maand +  inschrijfgeld incasso per 4 weken  automatiche naar doorlopend contract na 1 jaar*
  Jaarcontract Leergeld Inschrijfgeld  Factuur naar leergeld* automatiche naar doorlopend contract na 1 jaar*

  Extra mogelijkheid: Na de contractperiode wordt uw abonement automatich omgezet naar een doorlopend contract met de dan geldende prijzen en voorwaarden. Indien u voor de uitschrijfdatum wordt bereikt kosteloos een nieuw contract afsluit blijft u optimaal genieten van de laagste prijzen. 

  * Stichting Leergeld: Indien u niet kunt betalen kunt u een aanvraag doen bij Stichting leergeld. Als Leergeld uw aanvraag goed keurt betalen zij uw factuur. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor het abonnement en de betalingen. Ook dient u voor het einde van het Jaarcontract tijdig een nieuwe aanvraag bij Leergeld in te dienen. Als u niets doet ontstaat er een doorlopend contract met de dan geldende prijzen en voorwaarden.  

  Met de betaling van het inschrijfgeld en het Tarief tot de 1 van de maand of het volledige bedrag (middels IDEAL in een volgende stap) gaat u akkoord met een periodieke betaling per 4 weken of per jaar. Voor uw betaling per automatische incasso gebruiken wij het rekeningnummer dat u heeft gebruikt bij de IDEAL betaling. 

  Tevens gaat u door het aangaan van het lidmaatschap akkoord met de  Algemene voorwaarden en de Huisregels.

  en verklaart u hiervan kennis te hebben genomen. Uw lidmaatschap gaat direct in en daarmee ook het wettelijke bedenktermijm van 14 dagen. Wel dient u minimaal 1x per geboekte les deel genomen te hebben.